Vui chơi giải trí

II. GIÁ CÁC DỊCH VỤ VUI CHƠI GIẢI TRÍ BÁN LẺ TRONG KHU DU LỊCH:

 

Phòng Kinh Doanh:

ĐC: 213 Trần Nguyên Hãn - Nha Trang

ĐT:  0966 122 133 - 0905 227 188 (Ms Nga); 0937 00 77 33 (Ms.Linh);058 6567 503

Hotline: 01999 40 41 42 

Email: sales@DuLichNhanTam.com.vn

Skype: NguyenNga3689, TuanNhanTam