Miễn phí vé tham quan dành cho trẻ em nhân dịp Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6