KDL SINH THÁI NHÂN TÂM THÔNG BÁO TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU BÃO

KDL Nhân Tâm kính báo:
 
KDL của chúng tôi tạm ngưng phục vụ để khắc phục hậu quả sau bão.
 
 
Khi nào phục vụ lại được thì chúng tôi sẽ thông báo sau.
 
 
Kính mong Quý Khách Thông Cảm!
 

bài viết liên quan