Công khai thông tin giá dịch vụ lưu trú lên các website

Sở Du lịch vừa có văn bản về việc đăng tải thông tin giá dịch vụ của các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa lên website của một số cơ quan.

Cụ thể, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh phải liên kết với website của Sở Tài chính để đăng tải thông tin giá dịch vụ lưu trú lên trên website của trung tâm ở địa chỉ http://nhatrang-travel.com; trọng tâm là những thông tin về kê khai giá của các khách sạn từ 2 sao trở xuống; đề nghị Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa liên kết với website của Sở Tài chính, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh để đăng tải thông tin trên trang web của hiệp hội. Đồng thời, hiệp hội cần tổ chức tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách du lịch, các tổ chức, cá nhân có liên quan biết về việc công khai thông tin giá dịch vụ lưu trú để tiện tra cứu khi cần thiết.

N.T

Nguồn: Báo Khánh Hòa

bài viết liên quan