KDL sinh thái Nhân Tâm tổ chức tour các em học sinh trường Lê Quý Đôn, I-School, Herman trong dịp tổng kết năm học 2016

KDL sinh thái Nhân Tâm tổ chức tour các em học sinh trường Lê Quý Đôn, I-School, Herman trong dịp tổng kết năm học 2016

KDL sinh thái Nhân Tâm tổ chức tour các em học sinh trường Lê Quý Đôn, I-School, Herman trong dịp tổng kết năm học 2016