Hình ảnh các em học sinh cấp 1, cấp 2 Chương trình tour về quê cho các em học sinh cấp 1, cấp 2 do trung tâm Tâm Việt Nha Trang tổ chức tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm

Chương trình tour về quê cho các em học sinh cấp 1, cấp 2 do trung tâm Tâm Việt Nha Trang tổ chức tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm với các hoạt động:

Tham quan, tìm hiểu về cây cối, trồng rau, hái rau, nấu ăn => Giúp cho các bé biết được thực tế những loại cây mà trước giờ các bé chỉ được nghe và nhìn trên hình ảnh, ti vi, hiểu được sự vất vả của người nông dân, hiểu được nỗi khổ của mẹ hoặc ba khi nấu ăn cho mình => phải cố gắng ăn, không chê đồ ăn nấu dở...

Nguồn ảnh: Tâm Việt Nha Trang

Hình ảnh các em học sinh cấp 1, cấp 2 Chương trình tour về quê cho các em học sinh cấp 1, cấp 2 do trung tâm Tâm Việt Nha Trang tổ chức tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm

Hình ảnh các em học sinh cấp 1, cấp 2 Chương trình tour về quê cho các em học sinh cấp 1, cấp 2 do trung tâm Tâm Việt Nha Trang tổ chức tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm

Hình ảnh các em học sinh cấp 1, cấp 2 Chương trình tour về quê cho các em học sinh cấp 1, cấp 2 do trung tâm Tâm Việt Nha Trang tổ chức tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm
Hình ảnh các em học sinh cấp 1, cấp 2 Chương trình tour về quê cho các em học sinh cấp 1, cấp 2 do trung tâm Tâm Việt Nha Trang tổ chức tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm
Hình ảnh các em học sinh cấp 1, cấp 2 Chương trình tour về quê cho các em học sinh cấp 1, cấp 2 do trung tâm Tâm Việt Nha Trang tổ chức tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm
Hình ảnh các em học sinh cấp 1, cấp 2 Chương trình tour về quê cho các em học sinh cấp 1, cấp 2 do trung tâm Tâm Việt Nha Trang tổ chức tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm
Hình ảnh các em học sinh cấp 1, cấp 2 Chương trình tour về quê cho các em học sinh cấp 1, cấp 2 do trung tâm Tâm Việt Nha Trang tổ chức tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm
Hình ảnh các em học sinh cấp 1, cấp 2 Chương trình tour về quê cho các em học sinh cấp 1, cấp 2 do trung tâm Tâm Việt Nha Trang tổ chức tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm
Hình ảnh các em học sinh cấp 1, cấp 2 Chương trình tour về quê cho các em học sinh cấp 1, cấp 2 do trung tâm Tâm Việt Nha Trang tổ chức tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm
Hình ảnh các em học sinh cấp 1, cấp 2 Chương trình tour về quê cho các em học sinh cấp 1, cấp 2 do trung tâm Tâm Việt Nha Trang tổ chức tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm
Hình ảnh các em học sinh cấp 1, cấp 2 Chương trình tour về quê cho các em học sinh cấp 1, cấp 2 do trung tâm Tâm Việt Nha Trang tổ chức tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm