Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm

Chúc mừng 53 thí sinh đại diện cho các đơn vị tỉnh, thành phố trên toàn quốc tham gia Festival Thiếu Nhi Toàn Quốc lần thứ VI đã hoàn thành ngày thi thứ 2 với các thử thách liên hoàn, giải mật thư, trò chơi lớn, dâng hương Vua Hùng...tại Khu du lịch sinh thái Nhân Tâm.


Chúc những mầm non của đất nước luôn mạnh khỏe, nhiệt huyết, năng động và thành công rực rỡ trong tương lai.

Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm

Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm

Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm
Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm
Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm
Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm
Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm
Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm