CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

Chương trình huấn luyện "kỹ năng sinh tồn" diễn ra trong 5 ngày tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm với các hoạt động: - Gắn kết, làm quen,chia đội, tìm hiểu về chiến binh sinh tồn, hướng dẫn sắp xếp, giặt, phơi, gấp, quần áo, gấp chăn, màn, huấn luyện kỹ năng làm việc đồng đội...

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN