album ảnh

Lớp huấn luyện kỹ năng quân đội tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm

Lớp huấn luyện kỹ năng quân đội dành cho các em thiếu nhi trong chương trình tri ân khách hàng của ngân hàng Hàng Hải - Maritime Bank do công ty TNHH Dịch Vụ Tiếp Thị Quang Anh Tp.HCM tổ chức tại KDL Sinh Thái Nh&acir...

Lớp huấn luyện kỹ năng quân đội tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm
Lớp huấn luyện kỹ năng quân đội tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm
Lớp huấn luyện kỹ năng quân đội tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm
Lớp huấn luyện kỹ năng quân đội tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm
Lớp huấn luyện kỹ năng quân đội tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm
Lớp huấn luyện kỹ năng quân đội tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm
Lớp huấn luyện kỹ năng quân đội tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm
Lớp huấn luyện kỹ năng quân đội tại KDL Sinh Thái Nhân Tâm